Met de hedendaagse diversiteit binnen de Nederlandse samenleving, kan diversiteit op de werkvloer niet achterblijven. Echter wordt de interne communicatie meestal als een grote uitdaging gezien door taal en culturele barrières. Diversiteitsmanagement leert dat bedrijven met een multicultureel personeelsbestand meer obstakels overwinnen. Om barrières binnen interne communicatie in een multicultureel team weg te nemen is het belangrijk om bewust te zijn van en rekening te houden met elkaars normen, waarden en gewoontes.